Rozšíření funkce KDYŽ O NEBO, A #3

Rozšíření podmínky funkce KDYŽ o více logických tvrzení. Konkrétně si ukážeme využítí funkce A a funkce NEBO.

Ukázkové soubory

Použivé funkce a metody

KDYŽ A NEBO

Obtížnost

  Komentáře