Součet a počet pomocí funkcí SUMIFs a COUNTIFs

Funkce COUNTIFS a SUMIFS používáme v případech, kde hledáme počet nebo součet hodnot v oblasti na základě VÍCE NEŽ 1 kritéria.

Ukázkové soubory

Použivé funkce a metody

COUNTIFS SUMIFS

Obtížnost

  Komentáře