Součet a počet pomocí funkcí SUMIF a COUNTIF

Funkce COUNTIF a SUMIF používáme v případech, kde hledáme počet nebo součet hodnot v oblasti na základě zadaných kritérií.

Ukázkové soubory

Použivé funkce a metody

Obtížnost

  Komentáře