VBA Formuláře / Userform - Tvorba vlastního formuláře - Rozevizaci seznam, zaškrtávací pole (2/5)

V tomto videu nážeme na předchozí příklad z minulého dílu a náš přihlašovací formulář si vylepšíme o 3 nové formulářové prvky. Konkrétně se jedná o rozevírací seznam tzv. ComboBox, ze kterého uživatel vybírá délku trati, na kterou se chce přihlásit. Druhým polem je výběrové tlačítko - OptionButton - které slouží pro výběr právě jedné možnosti z několika možných. V našem případě poslouží pro výběr pohlaví. Posledním novým prvkem je pak zaškrtávací pole neboli CheckBox, ve kterém se uživatele budeme ptát, zda je členem klubu, nebo ne. Veškeré záznamy od uživatelů poté budeme ukládat do této připravené tabulky.

Ukázkové soubory

Použivé funkce a metody

USERFORM VBA MAKRA

Obtížnost

  Komentáře