VBA - Hromadné procházení souborů ve složce

V tomto video kurzu si ukážeme jak jednoduše procházet velké množství souborů a dále je zpracovávat. Zde máme k dispozici celkem 10 jednoduchých dotazníků spokojenosti a máme za úkol je postupně projít a údaje z nich vypsat do přehledné tabulky. K procházení souborů používáme funkci Dir, která vrací název prvního souboru, který nalezne ve složce. Při prvním volání funkce musíme zadat parametr, který představuje cestu k souborům. V cestě můžeme také použít zástupné znaky a to "hvězdičku" a "otazník". Hvězdička představuje libovolný počet znaků, otazník pak zastupuje jakýkoliv 1 znak.

Ukázkové soubory

Použivé funkce a metody

MAKRA VBA

Obtížnost

  Komentáře