Vyhledávání pomocí funkce SVYHLEDAT / VLOOKUP v MS Excel

V tomto video kurzu si ukážeme v praxi použití vyhledávací funkce SVYHLEDAT, (anglicky VLOOKUP). Funkci SVYHLEDAT v Excelu použijeme, když potřebujete něco najít v tabulce nebo v oblasti buněk podle řádku. My si její použití ukážeme na této malé části formuláře, kdy budeme hledat název pošty resp. města na základě zadaného poštovního směrovacího čísla (PSČ). Prvním je argument "Hledat", který obsahuje hledaný výraz v tabulce, ve které se musí nacházet v prvním sloupci. To je důležité pro správnou funkčnost. V našem případě hledané poštovní směrovací číslo musí být v prvním sloupci tabulky. Dalším argumentem je již zmiňovaná zdrojová tabulka nebo oblast buněk, ve které výraz hledáme. Třetím argumentem je číslo sloupce, ve kterém je hodnota, kterou chceme vrátit. Poslední parametr "Typ" je volitelný a jedná se o logickou hodnotu "Pravda" nebo "Nepravda". Výchozí hodnota je "Pravda", což znamená, že by funkce SVYHLEDAT hledala přibližnou shodu, pokud nenajde přesnou hodnotu. Tato možnost při vyhledávání směrovacích čísel nedává smysl. My použijeme logickou hodnotu "NEPRAVDA", kdy funkce SVYHLEDAT hledá přesnou shodu. V opačném případě vypíše, že hodnota není k dispozici.

Ukázkové soubory

Použivé funkce a metody

SVYHLEDAT

Obtížnost

  Komentáře