VBA - Range, Cells, Offset - práce s buňkami a oblastmi

Pro práci s buňkami a oblastmi ve VBA v Excelu používáme tyto 3 vlastnosti: Range, Cells a Offset. Range: výběr buňky nebo oblasti podle souřadnic např. Range("D5"), Cells: výběr buňky nebo oblasti podle čísla řádku a sloupce např. Cells(5, 4), Offset: relativní posun o počet řádků a sloupců vůči výchozí oblasti

Ukázkové soubory

Použivé funkce a metody

VBA

Obtížnost

  Komentáře