Přidání druhé (vedlejší) osy do grafu

Druhou vedlejší osu použijeme v případech, kdy potřebujeme v jednom grafu zobrazit 2 veličiny, které mají rozdílné jednotky (např. Kč a %).

Ukázkové soubory

Použivé funkce a metody

GRAF - VEDLEJŠÍ OSA

Obtížnost

  Komentáře