Zobrazení výkonu - prstencový graf

Kombinace prstencového a výsečového grafu k vytvoření grafu pro znázornění výkonu, % dokončení projektu, teploty,..

Ukázkové soubory

Použivé funkce a metody

PRSTENCOVÝ GRAF VÝSEČOVÝ GRAF

Obtížnost

  Komentáře