Spojnicový graf

Spojnicový graf používáme k znázornění vývoje určité veličiny v čase. Na ose x zobrazíme čas a na ose y hodnoty sledované veličiny. V tomto případě si znázorníme vývoj míry nezaměstnanosti v ČR v letech 1993 - 2017

Ukázkové soubory

Použivé funkce a metody

SPOJNICOVÝ GRAF

Obtížnost

  Komentáře