Ganttův diagram

Ganttův diagram používáme k zobrazení časové posloupnosti akcí (např. při řízení projektu)

Ukázkové soubory

Použivé funkce a metody

GANTTŮV DIAGRAM

Obtížnost

  Komentáře