Paretův diagram

Paretův diagram neboli pareto kombinuje sloupcový graf a spojnicový graf. Sloupce nám znázorňují četnost jednotlivých kategorií seřazených podle velikosti od největšího po nejmenší, spojnicový graf poté znázorňuje kumulovanou četnost kategorií pod ním.

Ukázkové soubory

Použivé funkce a metody

GRAF - VEDLEJŠÍ OSA PARETO

Obtížnost

  Komentáře