MS Excel

nahled

MS Excel

Přidání druhé (vedlejší) osy do grafu

Druhou vedlejší osu použijeme v případech, kdy potřebujeme v jednom grafu zobrazit 2 veličiny,…

nahled

MS Excel

Vyhledávání pomocí SVYHLEDAT

Pomocí funkce SVYHLEDAT najdeme hodnoty v tabulce pomocí zvoleného identifikátoru

nahled

MS Excel

Součet a počet pomocí funkcí SUMIF a COUNTIF

Funkce COUNTIF a SUMIF používáme v případech, kde hledáme počet nebo součet hodnot v oblasti na…

nahled

MS Excel

Součet a počet pomocí funkcí SUMIFs a COUNTIFs

Funkce COUNTIFS a SUMIFS používáme v případech, kde hledáme počet nebo součet hodnot v oblasti na…

nahled

MS Excel

Logická funkce KDYŽ - úvod #1

Základní vlastnosti nejpoužívanější logické funkce KDYŽ, kterou nám Excel nabízí.

nahled

MS Excel

Více funkcí KDYŽ v sobě #2

Kumulování více logických funkcí KDYŽ do sebe.

nahled

MS Excel

Rozšíření funkce KDYŽ O NEBO, A #3

Rozšíření podmínky funkce KDYŽ o více logických tvrzení. Konkrétně si ukážeme využítí funkce A a…

nahled

MS Excel

Datum a čas

Použití základní funkcí pro datum a čas: DNES, ROK, DENTÝDNE, WEEKNUM, NETWORKDAYS

nahled

MS Excel

Paretův diagram

Paretův diagram neboli pareto kombinuje sloupcový graf a spojnicový graf. Sloupce nám znázorňují…

nahled

MS Excel

Ganttův diagram

Ganttův diagram používáme k zobrazení časové posloupnosti akcí (např. při řízení projektu)

nahled

MS Excel

3D modely, ikony

Vylepšení vizuální stránky sešitu pomocí vkládání 3D modelů a ikon

nahled

MS Excel

Kontingenční tabulky #1

První video ze seriálu o kontingenčních tabulkách v excelu, které nám umužňují velmi rychle…

nahled

MS Excel

Jak do buňky vložit rozevírací seznam

Jak do buňky vložit rozevírací seznam pomocí ověření dat a omezit tak hodnoty, které může uživatel…

nahled

MS Excel

Podmíněné formátování - ikony

Podmíněné formátování je speciální typ formátu, který umožňuje automaticky formátovat buňky na…

nahled

MS Excel

Podmíněné formátování celého řádku

K podmíněnému formátování celého řádku použijeme formátování na základě hodnot v jiné buňce.

nahled

MS Excel

Zaznam makra

Záznam makra používáme v případě, kdy si chceme uložit sekvenci kroků, které neustále opakujeme a…

nahled

MS Excel

VBA - vlastni makro

Pomocí programovacího jazyka Visual Basic (VBA) naprogramujeme vlastní makro. Psaní vlastních maker…

nahled

MS Excel

Spojnicový graf

Pomocí programovacího jazyka Visual Basic (VBA) naprogramujeme vlastní makro. Psaní vlastních maker…

nahled

MS Excel

Sloupcový graf - limit, změna barvy sloupce

Sloupcový graf rozšíříme o spojnici znázorňující limit (plán) a podle toho bude docházet k…

nahled

MS Excel

Prstencový graf - automatická změna barvy dle hodnoty

Změna barvy prstence v prstencovém grafu dle zadané hodnoty dle předdefinovaných kategorií.