MS Excel

nahled

MS Excel

Přidání druhé (vedlejší) osy do grafu

Druhou vedlejší osu použijeme v případech, kdy potřebujeme v jednom grafu zobrazit 2 veličiny,…

nahled

MS Excel

Vyhledávání pomocí SVYHLEDAT

Pomocí funkce SVYHLEDAT najdeme hodnoty v tabulce pomocí zvoleného identifikátoru

nahled

MS Excel

Součet a počet pomocí funkcí SUMIF a COUNTIF

Funkce COUNTIF a SUMIF používáme v případech, kde hledáme počet nebo součet hodnot v oblasti na…

nahled

MS Excel

Součet a počet pomocí funkcí SUMIFs a COUNTIFs

Funkce COUNTIFS a SUMIFS používáme v případech, kde hledáme počet nebo součet hodnot v oblasti na…

nahled

MS Excel

Logická funkce KDYŽ - úvod #1

Základní vlastnosti nejpoužívanější logické funkce KDYŽ, kterou nám Excel nabízí.

nahled

MS Excel

Více funkcí KDYŽ v sobě #2

Kumulování více logických funkcí KDYŽ do sebe.

nahled

MS Excel

Rozšíření funkce KDYŽ O NEBO, A #3

Rozšíření podmínky funkce KDYŽ o více logických tvrzení. Konkrétně si ukážeme využítí funkce A a…

nahled

MS Excel

Datum a čas

Použití základní funkcí pro datum a čas: DNES, ROK, DENTÝDNE, WEEKNUM, NETWORKDAYS

nahled

MS Excel

Paretův diagram

Paretův diagram neboli pareto kombinuje sloupcový graf a spojnicový graf. Sloupce nám znázorňují…

nahled

MS Excel

Ganttův diagram

Ganttův diagram používáme k zobrazení časové posloupnosti akcí (např. při řízení projektu)

nahled

MS Excel

3D modely, ikony

Vylepšení vizuální stránky sešitu pomocí vkládání 3D modelů a ikon

nahled

MS Excel

Kontingenční tabulky #1

První video ze seriálu o kontingenčních tabulkách v excelu, které nám umužňují velmi rychle…

nahled

MS Excel

Jak do buňky vložit rozevírací seznam

Jak do buňky vložit rozevírací seznam pomocí ověření dat a omezit tak hodnoty, které může uživatel…

nahled

MS Excel

Podmíněné formátování - ikony

Podmíněné formátování je speciální typ formátu, který umožňuje automaticky formátovat buňky na…

nahled

MS Excel

Podmíněné formátování celého řádku

K podmíněnému formátování celého řádku použijeme formátování na základě hodnot v jiné buňce.

nahled

MS Excel

Zaznam makra

Záznam makra používáme v případě, kdy si chceme uložit sekvenci kroků, které neustále opakujeme a…

nahled

MS Excel

VBA - vlastni makro

Pomocí programovacího jazyka Visual Basic (VBA) naprogramujeme vlastní makro. Psaní vlastních maker…