video kurzy zdarma video-skola.cz

... netrapte se čtením návodů, objevte výhody výuky pomocí videa!

  Doporučená videa

  Nejnovější videa

nahled

MS Excel

VBA Formuláře / Userform - Validace dat od uživatele (3/5)

V tomto videu navážeme na předchozí příklad z minulého dílu a náš přihlašovací formulář rozšíříme o…

nahled

MS Excel

VBA - Sloučení více souborů do 1 souboru

V dnešním videu si napíšeme krátké makro, které nám projde všechny excelové soubry v uvedené složce…

nahled

MS Excel

VBA - PowerPoint grafy

V dnešním videu si ukážeme novou věc z oblasti maker, kterou jsme tady na kanále ještě neměli.…

nahled

MS Excel

VBA Formuláře / Userform - Tvorba vlastního formuláře - Rozevizaci seznam, zaškrtávací pole (2/5)

V tomto videu nážeme na předchozí příklad z minulého dílu a náš přihlašovací formulář si vylepšíme…

nahled

MS Excel

VBA Formuláře / Userform - Tvorba vlastního formuláře (1/5)

V tomto video kurzu si společně vytvoříme náš první formulář (Userform) pro zadávání dat od…

nahled

MS Excel

VBA - Hromadné procházení souborů ve složce

V tomto video kurzu si ukážeme jak jednoduše procházet velké množství souborů a dále je zpracovávat…

nahled

MS Excel

Vyhledávání pomocí funkce SVYHLEDAT / VLOOKUP v MS Excel

V tomto video kurzu si ukážeme v praxi použití vyhledávací funkce SVYHLEDAT, (anglicky VLOOKUP).…

nahled

MS Excel

VBA - definice vlastní funkce

Říkali jste si někdy, že by bylo fajn vytvořit si vlastní funkci v Excelu kromě těch stovek, které…

nahled

MS Excel

VBA - Range, Cells, Offset - práce s buňkami a oblastmi

Pro práci s buňkami a oblastmi ve VBA v Excelu používáme tyto 3 vlastnosti: Range, Cells a Offset. …

nahled

MS Word

Číslování stránek, oddíly

Je pro Tebe číslování stránek ve Wordu noční můra? Ve videu se dozvíš, jak jednoduše dokument…

nahled

MS Excel

Jak vytvořit 3D válcový sloupcový graf

Sloupcový graf ve tvaru prostorových válců můžeme použít například pro znázornění dokončení…

nahled

MS Excel

Zobrazení výkonu - prstencový graf

Kombinace prstencového a výsečového grafu k vytvoření grafu pro znázornění výkonu, % dokončení…

nahled

MS Excel

Skládaný sloupcový graf - limit, změna barvy sloupce

Skládaný sloupcový graf rozšíříme o spojnici znázorňující limit (plán) a podle toho bude docházet k…

nahled

MS Excel

Prstencový graf - automatická změna barvy dle hodnoty

Změna barvy prstence v prstencovém grafu dle zadané hodnoty dle předdefinovaných kategorií.

nahled

MS Excel

Sloupcový graf - limit, změna barvy sloupce

Sloupcový graf rozšíříme o spojnici znázorňující limit (plán) a podle toho bude docházet k…

nahled

MS Excel

Spojnicový graf

Spojnicový graf používáme k znázornění vývoje určité veličiny v čase. Na ose x zobrazíme čas a na…

nahled

MS Excel

VBA - vlastni makro

Pomocí programovacího jazyka Visual Basic (VBA) naprogramujeme vlastní makro. Psaní vlastních maker…

nahled

MS Excel

Zaznam makra

Záznam makra používáme v případě, kdy si chceme uložit sekvenci kroků, které neustále opakujeme a…

nahled

MS Word

Hromadná korespondence - oslovení dle pohlaví

Pomocí hromadné korespondence vytvoříme šablonu pro tvorbu adres v dopise včetně oslavení, které se…

nahled

MS Word

Hromadná korespondence

Pomocí hromadné korespondence můžeme jednoduše vytvářet neomezené množství dokumentů na základě…

nahled

MS Excel

Podmíněné formátování celého řádku

K podmíněnému formátování celého řádku použijeme formátování na základě hodnot v jiné buňce.

nahled

MS Excel

Podmíněné formátování - ikony

Podmíněné formátování je speciální typ formátu, který umožňuje automaticky formátovat buňky na…

nahled

MS Excel

Jak do buňky vložit rozevírací seznam

Jak do buňky vložit rozevírací seznam pomocí ověření dat a omezit tak hodnoty, které může uživatel…

nahled

MS Excel

Kontingenční tabulky #1

První video ze seriálu o kontingenčních tabulkách v excelu, které nám umužňují velmi rychle…

nahled

MS Excel

3D modely, ikony

Vylepšení vizuální stránky sešitu pomocí vkládání 3D modelů a ikon

nahled

MS Word

Víceúrovňové číslo + generovíní obsahu

Vytvoříme si víceúrovňové číslování nadpisů a poté automaticky vygenerujeme obsah pro celý dokument.

nahled

MS Excel

Ganttův diagram

Ganttův diagram používáme k zobrazení časové posloupnosti akcí (např. při řízení projektu)

nahled

MS Word

Automatický seznam obrázků

Automatické generování seznamu obrázků použitých v dokumentu.

nahled

MS Excel

Paretův diagram

Paretův diagram neboli pareto kombinuje sloupcový graf a spojnicový graf. Sloupce nám znázorňují…

nahled

MS Excel

Datum a čas

Použití základní funkcí pro datum a čas: DNES, ROK, DENTÝDNE, WEEKNUM, NETWORKDAYS

nahled

MS Excel

Rozšíření funkce KDYŽ O NEBO, A #3

Rozšíření podmínky funkce KDYŽ o více logických tvrzení. Konkrétně si ukážeme využítí funkce A a…

nahled

MS Excel

Více funkcí KDYŽ v sobě #2

Kumulování více logických funkcí KDYŽ do sebe.

nahled

MS Excel

Logická funkce KDYŽ - úvod #1

Základní vlastnosti nejpoužívanější logické funkce KDYŽ, kterou nám Excel nabízí.

nahled

MS Excel

Součet a počet pomocí funkcí SUMIFs a COUNTIFs

Funkce COUNTIFS a SUMIFS používáme v případech, kde hledáme počet nebo součet hodnot v oblasti na…

nahled

MS Excel

Součet a počet pomocí funkcí SUMIF a COUNTIF

Funkce COUNTIF a SUMIF používáme v případech, kde hledáme počet nebo součet hodnot v oblasti na…

nahled

MS Excel

Vyhledávání pomocí SVYHLEDAT

Pomocí funkce SVYHLEDAT najdeme hodnoty v tabulce pomocí zvoleného identifikátoru

nahled

MS Excel

Přidání druhé (vedlejší) osy do grafu

Druhou vedlejší osu použijeme v případech, kdy potřebujeme v jednom grafu zobrazit 2 veličiny,…